Kontakt

Prevádzkovateľ stránky

COOP Jednota Slovensko
spotrebné družstvo
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

IČO: 35 697 547

DIČ: 202 032 4350

info@coop.sk

02 / 58 233 233

Bezplatné tel. č.: 0800 555 567

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Dr., vl.c. 218/B

Činnosť prevádzkovateľa podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii (Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27).

Napíšte nám